Miksi kehitysyhteistyötä?

Partioaate on vahva velvoite toimia paremman maailman hyväksi. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kehotti partiolaisia viimeisessä viestissään jättämään maailma hieman parempana kuin sen itse saimme.

Kehitysyhteistyön kautta partiolaiset rakentavat ystävyyttä yli rajojen ja oppivat paljon erilaisista elinolosuhteista. Koska partiolaisia on kaikkialla maailmassa, löytyy kehityshankkeisiinkin helposti ruohonjuuritason kumppani, joka varmistaa avun menemisen perille. Siksi partiolaisiin luotetaan ja esimerkiksi ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoja on ohjattu partiolaisten hankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista kehitystä. Pyrkimyksenä on myös vaikuttaa rauhan säilymiseen tai luomiseen.

Suomen Partiolaiset on jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:ssä ja kuuluu sen kautta oikeudenmukaisemman maailman puolesta toimivaan Globbarit-verkostoon. Tärkeä keskustelufoorumi on myös partion maailmanjärjestöjen Partnerships-network.

Woomal -hanketta edeltävä mittava valtakunnallinen kehitysyhteistyöhanke toteutettiin 1990- luvun alussa. Wergujaram-hankkeen avulla Senegalin Diofioriin rakennettiin terveyskeskus, joka toimii edelleen ja on merkittävästi parantanut terveystilannetta vaikutusalueellaan. Senegalin lisäksi Suomen Partiolaisilla on ollut kumppanuushankkeita Nepalissa, Beninissä ja Nigerissä.

Partiolaisten kehitysyhteistyön tavoitteita

  • köyhyyden vähentäminen
  • yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • ympäristöongelmien ratkaiseminen
  • pysyvien tulosten saavuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän toiminnan avulla
  • kehitysmaan omien pyrkimyksien tukeminen
  • sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukeminen
  • kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan ja erityisesti partiotoiminnan kehittäminen ja tukeminen omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta
  • kehitysmaiden partiojärjestöjen kapasiteetin kasvattaminen