Mitä saimme aikaan?

Suomen Partiolaisten ja Senegalin partiojärjestö EEDSin Woomal-kumppanuushanke (2009-2011) on herättänyt Senegalissa kymmeniätuhansia hankkeen tilaisuuksiin osallistuneita ihmisiä ymmärtämään ympäristönsuojelun merkityksen. Tuhansia puita on istutettu ympäri maata, ja kestävän kehityksen rooli paikallisessa partio-ohjelmassa on vahvistunut. Ensimmäisen vaiheen aikana noussutta innostusta hyödynnetään Woomal 2-jatkohankkeessa (2012-2014), joka syventää aiempia teemoja ja ottaa uusia toimintoja mukaan.

Toistaiseksi Senegalissa vähäinen ympäristökasvatus on johtanut siihen, että kansalaiset eivät ole tietoisia ympäristönsuojelun tärkeydestä ja keinoista toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Tiedon ja konkreettisten toimintamuotojen puuttuessa ympäristöongelmat lisääntyvät: metsät ja mangrove-ekosysteemit tuhoutuvat edistäen aavikoitumisen etenemistä. Elinympäristö roskaantuu puutteellisen jätehuollon ja haitallisten toimintamallien kuten muovipussien liiallisen käytön vuoksi. Kansalaisten lisäksi myös päätöksentekijät ja virkamiehet tuntevat heikosti ympäristöasioita ja jättävät ne helposti heitteille paikallisessa päätöksenteossa.

Ympäristökysymykset kytkeytyvät myös terveyskysymyksiin esimerkiksi jäteongelman ja tulvien kohdalla, jotka lisäävät riskiä sairastua ripulitauteihin tai malariaan. Köyhyys on vahvasti liitoksissa ympäristöön, sillä tulojen vähäisyys usein pakottaa ihmiset toimimaan ympäristöllisesti kestämättömillä tavoilla, esimerkiksi metsien liikahakkuulla. Hankkeella pyritäänkin lisäämään tulonhankkimismuotoja, jotka edistäisivät kestävää kehitystä.