Muistelemispäivän aktiviteetit 2013

Seuraavat aktiviteetit ovat muokattu WAGGGS:in kansainvälisistä muistelemispäivä materiaaleista. Ikäkausikohtaiset vinkit löytyy ikäkausiaktiviteettien alta.

5-vuotissynttärit
Järjestäkää Muistelemispäivänä syntymäpäiväjuhlat juhlistaaksenne kaikkia lapsia, jotka ovat selvinneet viidenteen ikävuoteen asti. Ajatelkaa myös niitä, jotka eivät selvinneet.

Syntymäpäiväkortti
Tehkää syntymäpäiväkortteja juhlistaaksenne kaikkia vastasyntyneitä. Koristelkaa kortit valokuvilla, piirustuksilla tai muulla. Kirjoittakaa toiselle puolelle kommentti lapsikuolleisuudesta. Myykää kortit Woomal 2 -hankkeen hyväksi, tai lähettäkää ne päätöksentekijöille muistutukseksi korkeatasoisen lasten neuvolan, terveydenhuollon ja globaalin solidaarisuuden tärkeydestä.

Tuolileikki
Leikkikää tuolileikkiä. Pysäytä musiikki joka 30 sekuntti. Se, joka jää ilman tuolia putoaa pelistä. Viimeinen jäljelle jäänyt on voittaja. Kerro, että leikin tarkoitus oli valaista, että joka 30 sekunti Afrikassa kuolee lapsi malariaan.

Vauvamyssy
Virkatkaa, neulokaa, tai omelkaa vauvan myssyjä. Myykää ne Woomal 2 -hankkeen hyväksi.

Lapsikuolleisuus
Tutustukaa lapsikuolleisuuteen Suomessa ja Senegalissa.

Raskaus
Tutustukaa raskauteen liittyviin kuolemantapauksiin Suomessa ja Senegalissa.

Äitipantomiimi
Kaikki kirjoittavat lapuille joitain syitä mihin äitejä tarvitaan. Laput kerätään ja sekoitetaan. Jokainen saa vuorollaan lapun ja esittää pantomiimilla sen mitä lapussa lukee.

Äitienpäivä
Äitienpäivää vietetään monessa maassa, mutta hieman eri päivinä. Äitejä voidaan silti juhlistaa minä päivänä tahansa. Viettäkää äitienpäivää juhlistaaksenne ylipäänsä kaikkien, ja juuri teidän äitien tärkeyttä.

Kortti
Tehkää kortteja juhlistaaksenne kansainvälistä tyttöjen päivää (11.10), kansainvälistä naistenpäivää (8.3) tai äitienpäivää. Koristelkaa kortit haluamallanne tavalla. Kirjoittakaa myös kommentti naisten oikeuksista ja raskauteen liittyvistä kuolemantapauksista. Myykää kortit Woomal 2 -hankkeen hyväksi ja lähettäkää kortit päätöksentekijöille muistuttaaksenne heitä äitien neuvonnan ja uusille vanhemmille annetun tuen, tai globaalin solidaarisuuden merkityksestä.

Elokuvailta
On valtavasti elokuvia, jotka käsittelevät naisten oikeuksia tai raskautta. Katsokaa yhdessä sellainen, ja keskustelkaa jälkeenpäin sen sisällöstä.

Sukupuoli
Miten sukupuoli nähdään, miten ajatellaan että miesten ja naisten tulee ajatella, käyttäytyä, pukeutua, ja mitä töitä heidän tulee tehdä riippuvat kaikki kulttuurista. Keskustelkaa mitä yhteistä eri kulttuureilla on, ja mikä ei ole muuttunut ajan myötä. Pohtikaa miten sukupuoleen liittyvä syrjintä Suomessa ja Senegalissa sotii ihmisoikeuksia vastaan. Mitä voidaan tehdä sukupuolisyrjinnän vastustamiseksi täällä Suomessa ja Senegalissa?

Tytöt
Kansainvälistä tyttöjen päivää vietettiin ensimmäistä kertaa 11.10.2012. Päivää vietetään kaikkien tyttöjen juhlistamiseksi, ja maailman tyttöjen elinolojen parantamiseksi. Menkää piiriin. Kuvitelkaa että teillä on käsissänne savea. Muotoilkaa vuorotellen savesta lahja Senegalilaisille tytöille, ja muille maailman tytöille. Lahjan tulee symboloida jotain, joka tekisi maailmasta paremman paikan tytöille.

Epäoikeudenmukaisuus
Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen. Kummallakin joukkueella on pallo, ja joukkueen jäsenet asettuvat omalle kentänpuoliskolleen. Tarkoituksena on polttaa vastapuolen jäsenet. Kun saa osuman pallosta, putoaa pelistä pois ja joutuu istumaan pelikentän ulkopuolelle. Pelatkaa ensin harjoituskierros. Sen jälkeen toisen joukkueen pelaajat saavat vain heittää palloa vasemmalla kädellään, mikäli he ovat oikeakätisiä, ja oikealla, mikäli vasenkätisiä.

Keskustelkaa jälkeenpäin globaaleista epäoikeudenmukaisuuksista.

Ihmisoikeudet
Tehkää t-paitoja, julisteita, pinssejä, teatteriesitys tai elokuva ihmisoikeuksista. Tuotoksen voi myydä Woomal 2 -hankkeen hyväksi.

Voitte käyttää inspiraationa seuraavia artikloita YK:n ihmisoikeusjulistuksesta.

2. artikla

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

16. artikla

1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.

2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.

3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

25. artikla

1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.

2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.