Ohjelmat ja aktiviteetit

Kaikki voivat osallistua Woomal 2-hankkeeseen! Woomal 2 aktiviteetit tukevat lippukunnan ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatusta. Haluatteko yhteyden Senegaliin? Senegalilaiset lippukunnat haluaisivat mielellään kirjekavereita suomalaisista partiolaisista.

Aktiviteetteihin tai kirjeenvaihtoon osallistuneet partiolaiset ovat oikeutettuja kantamaan Woomal2 -merkkiä partiopaidassaan. Aikuiset voivat ostaa merkkiä tukitarkoituksessa.

Woomal -hanke rahoitetaan ulkoministeriön hanketuella, mutta siihen kuuluu myös 15% omavastuuosuus. Auttakaa hanketta järjestämällä varainkeruutempaus, kaikki voivat osallistua toimintaan puhtaammaan ympäristön puolesta Senegalissa.

Kuten edellisessä hankkeessa löydät aktiviteetteja Senegalista ja kehitysyhteistyöstä, mutta pääpaino on ympäristöaktiviteeteilla. Ympäristöstä huolehtiminen ei ole tärkeätä ainoastaan Senegalissa, vaan myös Suomessa. Taistelemalla ilmastonmuutosta vastaan, säästämällä energiaa ja vähentämällä saastumista luomme paremman maailman. Suluissa aktiviteetin jälkeen kerrotaan mihin partio-ohjelman aktiviteettiin vinkki liittyy.